Pytania techniczne

FAQ

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Prosimy o pobranie i wypełnienie wniosku następnie prosimy o wysłanie drogą mailową: [email protected]

Zapraszamy do naszego Biura Obsługi Klienta w celu podpisania umowy i umówienia terminu aktywacji usługi. 

Kontakt z biurem możliwy jest także telefonicznie pod numerem: 13 307 50 00 lub mailowo: [email protected]
Nasze Biuro Obsługi Klienta czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8 - 16

Wszelkie informacje dotyczące zasięgu naszych usług dostępne są na tej stronie. Gdyby jednak z jakichś powodów informacje zawarte na naszej stronie były dla Państwa niewystarczające, zachęcamy do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta. 

W celu podpisania umowy abonenckiej Klient zobowiązany jest do okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość. 
Osoby prawne oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą dodatkowo muszą posiadać:

  • kopie nadania numeru NIP,
  • REGON,
  • kopie dokumentów założycielskich wyciąg z KRS lub Wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczych.

Jesteśmy bardzo elastyczni. Z jednej strony cenimy sobie stałą współpracę, z drugiej jednak strony nie odwracamy się od klientów, którzy nie chcą wiązać się umowami długoterminowymo.
Dlatego też oferujemy Państwu możliwość podpisania umowy na czas określony oraz nieokreślony - każdy znajdzie opcję dla siebie. 
Umowa może być wypowiadziana z zachowaniem tzw. okresu wypowiedzenia, jeśli nie koliduje to z warunkami promocji w jakiej zawara została umowa lub jej przedłużenie. 
Należy jednak pamiętać, że bezpodstawne odstąpienie od umowy podpisanej na czas określony skutkować będzie naliczeniem tzw. kary umownej.

Tak, jeśli spełniacie Państwo wymogi "Ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw" (DzU 263 poz. 2619), można odliczyć do 760 zł wydatków poniesionych na usługi dostępu do Internetu świadczone przez Wide-Net od podstawy opodatkowania (dochodu). 

Warto jednak wspomnieć, że na dzień dzisiejsczy sama faktura nie stanowi podstawy do odliczeń. Aby odliczenie było podstawne, faktury muszą być opłacone a osoba odliczająca musi posiadać potwierdzenia wpłat / przelewów.

Wpłaty można dokonać na kilka sposobów. Jednym z nich jest przelew bankowy na rachunek podany przez nas na fakturze. Drugim sposobem jest wpłata w dowolnym Urzędzie Pocztowym. Możliwe jest również dokonanie wpłaty gotówkowej w naszym Biurze Obsługi Klienta 

Faktury wystawiane są "z góry", każdego 1-ego dnia miesiąca z terminem płatności 14-dni. To oznacza, że płatności możemy dokonać do 15-ego dnia miesiąca. Po przekroczeniu tego terminu ustawa pozwala nam na naliczanie odsetek za każdy dzień zwłoki. 

Każdy z naszych klientów posiada przydzielony indywidualny, unikalny numer rachunku rozliczeniowego, na który wpłaca należności. Nie jest ważne kto i z jakim tytułem dokonuje wpłaty / przelewu. Jeżeli wpłata dokonana została na właściwy numer rachunku, zostanie ona zaksięgowana na Państwa indywidualnym koncie. W związku z tym nie pytajcie Państwo swoich sąsiadów na jaki numer konta wpłacają... no chyba, że chcecie im zrobić prezent 😉  

Powodów jest co namniej kilka...

Podpisana umowa zobowiązuje nas do świadczenia Państwu usługi na jak najwyższym poziomie. Z drugiej strony Państwo zobowiązujecie się do regularnego opłacania należności za realizowaną usługę.

Koniecznie należy podkreślić, że my również posiadamy zobowiązania finansowe wobec naszych kontrahentów (np. hurtowy zakup łączy internetowych) oraz pracowników (wypłaty) czy też fiskusa (VAT, podatek dochodowy).  

Każda nieterminowa wpłata jest podstawą do naliczenia odsetek ustawowych. 
Regularne zaległości finansowe to złamanie warunków umowy i postawa do wypowiedzenia jej z winy abonenta ze skutkiem natychmiastowym - często z naliczeniem wysokiej kary przewidzianej umową lub regulaminem.

Brak wpłat pomimo wielokrotnych monitów, wezwań do zapłaty, itp. jest wystarczającym powodem do wpisania nierzetelnego klienta do wszelakich rejestrów dłużników - co spowoduje spore utrudnienia lub brak możliwości zaciągnięcia kredytu, rat czy skorzystania z usług innych operatorów. Ostatecznie taka sprawa może zakończyć się w sądzie. W takich sytuacjach sąd orzeka winę dłużnika i to dłużnik musi pokryć dług + odsetki oraz koszty sądowe, które najczęściej są wielokrotnie wyższe niż początkowa zaległość wobec operatora.

Tak więc, czy warto doprowadzać do takich sytuacji ? Odpowiedź chyba jest oczywista...

Wszelkie wątpliwości oraz zapytania dotyczące płatności prosimy kierować do nas osobiście, telefonicznie lub mailowo. Pracownicy naszego Biura odpowiedzą na Państwa pytania, związane z wszelkimi sprawami tego typu.

W przypadku, gdy warunki techniczne będą sprzyjać (zainteresowany klient znajduje się w zasięgu naszych usług), oceniamy czas oczekiwania na realizacje podłączenia, czas ten nie powinien przekraczać 5 dni roboczych, samo podłączenie użytkownika do sieci trwa od 1-3 godzin - w zależności od zastosowanej technologii podłączenia oraz warunków panujących w lokalizacji klienta.

W przypadku, gdy stwierdzimy brak lub niesprzyjające warunki techniczne (miejsce instalacji wskazane przez klienta nie znajduje się w zasięgu naszych usług lub występuje ograniczona dostępność usług), klient jest informowany o przybliżonym terminie, w którym dostępna będzie usługa

Adresy IP (IPv4) na dzień dzisiejszy są towarem mocno deficytowym w związku z tym każdy nowy klient otrzymuje domyślnie adres IP z puli adresów prywatnych (adres wewnętrzny, niepubliczny). 

Usługa w ramach jednego abonamentu może być w zasadzie podłączona do dowolnej (oczywiście w granicach rozsądku) ilości komputerów, znajdujących się w jednym gospodarstwie domowym, bez dodatkowych opłat.

Należy jednak mieć na uwadze fakt, że w tym przypadku Państwa łącze jest dzielone na wszystkie podłączone w domu komputery. Dlatego aby praca z Internetem nadal była komfortowa, warto rozważyć wykupienie abonamentu o wyższych parametrach przesyłowych.

Szybkość pracy łącza uzależniona jest od wybranego przez Państwa pakietu usług. 
Maksymalną prędkość, jaką możecie Państwo wykupić uzależniona jest od technologii, w której zrealizowane jest połączenie z siecią. 

Ponadto w godzinach nocnych prędkość pobierania jest podwajana dla klientów, którzy regularnie opłacają abonament za usługi świadczone przez Wide-Net. 

Dostęp do Internetu świadczony za pośrednictwem Wide-Net nie jest obarczony żadnymi limitami.
Co to oznacza ? 

 W przeciwieństwie do wielu reklamowanych usług (np. LTE Cyfrowy Polsat) pobieranie dużej ilości danych nie wiąże się z dodatkowymi kosztami, dzięki czemu unika się nieprzyjemnych niespodzianek związanych z koniecznością dopłaty za wykorzystanie danych ponad limit.

U nas macie Państwo klarowną sytuację, płacicie jedną ustaloną w cenniku stawę i ani złotówki więcej.

Szybkości transmisji gwarantowane są do punktów styku sieci Wide-Net z sieciami innych operatorów. Oznacza to, że dobre polskie serwery powinny być osiągalne w przybliżeniu z maksymalną prędkością, stosowną do wykupionego abonamentu. Z uwagi jednak na rozproszoną naturę sieci Internet, nie mamy możliwości zagwarantowania szybkości transmisji do konkretnego jej punktu.

Dostęp do Internetu świadczony przez Wide-Net nie ma żadnych ograniczeń ani czasowych, ani jakościowych, czy też ilościowych. Żadna usługa dostępna w Internecie nie jest zablokowana (brak blokady portów).

Można skorzystać ze SpeedTest.NET, wchodząc na tą stronę: http://www.speedtest.net
Wybieramy serwer (Rzeszów, Warszawa, Poznań - dają gwarancję, że pomiar będzie najbardziej dokładny)
Można również odwiedzić stronę http://noc.gts.pl i z niej pobrać plik testowy, obserwując prędkość ściągania.

Oczywiście każdy pomiar należy robić na tzw. pustym łączu, tzn. należy wyłączyć wszelkie programy działające w tle, które mogą wywołać ruch na łączu (np. programy p2p, aktualizacje antywirusa, itp).

Jeżeli wynik pomiaru jest niższy niż oczekiwany a my łączymy się z siecią poprzez router WiFi, należy sprawdzić czy przyczyną zaniżonego wyniku nie są problemy z połączeniem bezprzewodowym. W tym celu sugerujemy, aby ponownie wykonać pomiar, łącząc się z routerem za pośrednictwem kabla.

Często zdarza się, że nie możemy osiągnąć pełnej prędkości ściągania i/lub wysyłania, kiedy łączymy się z siecią za pośrednictwem routera Wi-Fi. W wielu przypadkach za taki stan obarczany jest dostawca usług. W rzeczywistości problem może leżeć (i bardzo często leży) po stronie routera, który mamy zainstalowany w naszym domu.

Obecnie nadal jeszcze bardzo popularnymi routerami są te, pracujące w standardzie 802.11b/g, czyli z maksymalną prędkością 54Mbit/s. Ta prędkość jest prędkością "brutto", czyli oznacza to, że prędkość użyteczna jest odpowiednio mniejsza i zależy od wielu czynników. W praktyce, w dobrych warunkach jest to maksymalnie 15-20Mbit/s.
Gorzej jednak gdy mamy jeszcze starszy router pracujący w standardzie 802.1b (lub router 802.11b/g, skonfigurowany do pracy w trybie "b only") - w tym przypadku nie możemy osiągnąć więcej jak 4-6Mbit/s - "przy dobrych wiatrach"

Rozwiązaniem jest zaopatrzenie się w urządzenie obsługujące standard 802.11n, oferujące prędkości 150Mbit/s lub 300Mbit/s radiowo.

Jeżeli planujecie Państwo zakup routera i potrzebujecie pomocy w wyborze - prosimy o informację, pomożemy dokonać wyboru.

W zasadzie każdy komputer, nawet ten który ma 10 lat spełnia wymagania. Jedynym wymogiem jest sprawna karta sieciowa, pracująca w standardzie Ethernet lub FastEthernet - charakterystyczne gniazdo "podobne" do gniazda telefonicznego - znajduje się na płycie głownej wielu współczesnych komputerów. Jeśli komputer nie posiada takiego gniazda, konieczne może być wyposażenie go w kartę sieciową (koszt ok. 30 zł). Nie są potrzebne drogie modemy, przystawki czy inne urządzenia.

Jeżeli posiadasz w domu router lub inne urządzenia, za pośrednictwem których łączysz się z Internetem, sprawdź następujące rzeczy:
  • czy kontrolki sygnalizujące obecność zasilania świecą się
  • czy któryś z kabli nie odłączył / uszkodził się  

Jeżeli uważasz, że żadne z powyższych zdarzeń nie ma miejsca, spróbuj na kilka minut wyłączyć z zasilania urządzenia, które służą zapewnieniu dostępu do Internetu. Być może zawiesiły się np. w wyniku zakłóceń pochodzących z sieci energetycznej. Po takim zabiegu dostęp do Internetu powinien być znowu możliwy.

Jeśli nadal nie ma dostępu do Internetu, poczekaj godzinę lub dwie, jeżeli w tym czasie sytuacja nie zmieni się, skontaktuj się z nami aby uzyskać wsparcie techniczne.  

Jeżeli już stwierdzicie Państwo, że wystąpiła usterka prosimy o dokonanie telefonicznego zgłoszenia pod numerem telefonu 13 307 50 00 

Poza godzinami pracy Biura Obsługi Klienta, zgłoszenie następuje poprzez nagranie się klienta w systemie Automatycznego Biura Obsługi Klienta. Nasz dyżurny technik otrzyma informację o zgłoszeniu za pośrednictwem SMSa oraz nagranie zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Podstawność zgłoszenia sprawdzana jest niezwłocznie po jego dokonaniu. Jeżeli faktycznie wystąpiła usterka, dokonywana jest ocena sytuacji.
Usunięcie ewentualnej usterki może zająć od 5 minut do kilku godzin, w zależności od tego, czy wymagany jest przyjazd technika do klienta. W każdym jednak przypadku czas usunięcia userki nie powinien przekroczyć maksymalnego czasu określonego w umowie lub regulaminie.

  • Cennik usług dodatkowych
Zmiana abonamentu na wyższy0 zł
Zmiana abonamentu na niższy35 zł
Zawieszenie świadczenia usługi50 zł
Nieuzasadnione wezwanie ekipy technicznej50 zł
Kara za udostępnienie sygnału poza lokal (jedno zdarzenie)500 zł
Wymiana uszkodzonej końcówki (Ethernet) + dojazd20 zł
Wymiana uszkodzonej końcówki (FTTH - światłowód) + dojazd100 zł
Konfiguracja routera (w siedzibie operatora)30 zł
Wezwanie do zapłaty10 zł
Ponowne przyłączenie do sieci po blokadzie związanej z brakiem płatności15 zł
Opłata za kabel światłowodowy powyżej 50m (podczas instalacji)1zł / mb
Opłata spawania światłowodu za 1 włókno 50 zł
Opłata za ponowną aktywację 50zł
Opłata miesięczna za administrację publicznego adresu IP 10zł
Dojazd do klienta cena od 1km (serwis z winy klienta) 5zł
Usługa serwisowa online  programem AnyDesk (do 30minut)30zł
Koszt jednorazowej korespondencji Pocztą Polską10zł
Usługa serwisowa (godzina serwisu)80zł
Asysta serwisu100zł

Wide-Net Sp. z o.o.
ul. Gombrowicza 45
38-700 Ustrzyki Dolne

NIP: 689-12-32-866,
REGON: 180879739
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000431416

tel. (13) 307 50 00
tel. (13) 461 40 90
tel. kom. 505 462 378
fax. (13) 307 50 02

Czynne:
Poniedziałek - Piątek
od 8:00 do 16:00